Sidste weekend, havde vi hos Nordhavn A/S fornøjelsen af et besøg fra Marine Hjemmeværnet – MHV, som var kørt den lange tur fra Sjælland.

Administrerende direktør Søren Rasmussen fortalte om virksomheden Nordhavn, det årelange samarbejdet mellem Nordhavn og MHV, men også omkring service / vedligeholdelse samt vores generelle erfaring med de mange MHV enheder.

På rundvisningen i virksomheden, blev der stillet mange spørgsmål og vist stor interesse i hvordan driften foregår.

Der var på hjemturen, stor enighed om et stort udbytte og livlig debat i busserne” – beretter Jesper Lomholt fra MHV.

Adm. direktør Søren Rasmussen holder oplæg for MHV
MHV på rundvisning