Procedure for klasning af marinegenerator-aggregater

De fleste marinegenerator-aggregater til hoved-, havne/nød eller nødforsyning bliver leveret til klassede skibe og skal derfor leveres med klassecertifikat.

Generelt er proceduren ved klasning af generatoraggregater følgende:

  • Design af styring i henhold til ordrebekræftelse baseret på klassetypegodkendte controllers og komponenter
  • Bestilling af torsionssvingningsberegning med henblik på valg af fleksibel kobling
  • Dokumentation indsendes til aktuelt klasseselskab for godkendelse, inkl. specifikation, dokumentation på styring, torsionssvingningsberegning, tegning af bundramme, typegodkendelser på komponenter samt beskrivelse af test-  metode
  • Motor, generator og andre komponenter bestilles fra leverandører med nødvendige dokumenter fra klasseselskabet
  • I forbindelse med produktion og afprøvning af anlæg skal godkendt dokumentation samt certifikater for motor, generator m.v. være til rådighed
  • Når generator-aggregatet er klar til afprøvning, bliver inspektør fra det aktuelle klasseselskab tilkaldt. Certifikater og godkendt dokumentation bliver udleveret til inspektøren, som efterfølgende overværer belastnings- og funktionsprøve. Skemaer med prøveresultater bliver udfyldt under afprøvningen
  • Baseret på resultatet af afprøvningen udfærdiger klasseselskabet certifikat på generatoranlægget

Nordhavn Power Solutions Production

Do you have any questions
about our solutions and products?

Let us help you find the best power solution!

DON´T MISS OUR NEWS

Be the first to receive latest news from Nordhavn Power Solutions A/S

We do not spam - we send approx. 4 emails a year!
Read our privacy policy.