LEVERANCE TIL KARSTENSENS SKIBSVÆRFT NYBYGNING

Nordhavn Power Solutions A/S skal i den kommende tid levere 3 stk. GASI 16-07 hjælpegeneratoranlæg på 476 KW til Karstensens Skibsværft i Skagen.

Anlæggene er til det nybyggede 401, et nyt inspektionsskib i Knud Rasmussen klassen.

Skibet er det 3. i serien, og Nordhavn Power Solutions A/S har også leveret hjælpegeneratoranlæg til de foregående 2 skibe.

scania motor nordhavn power solutions a/s