GØR I SELV NOK FOR AT IMØDEKOMME GRØN OMSTILLING?

Vores seneste opslag har handlet om, hvad vores kunder kan gøre for at imødekomme grøn omstilling.

Men hvad med os selv?

Det spørgsmål har vores CEO, Søren Rasmussen, taget stilling til og er kommet frem til, at vi skal have fokus på at reducere det CO2-aftryk, som Nordhavn Power Solutions sætter.

Det gør vi ved at blive en selvforsynende virksomhed på energi!

Og hvordan gør vi så det?

Ved at bruge det som naturen giver os – sol og vind.
Vi investerer derfor bl.a. i solceller og tagvindmøller, som gør, at vores elforbrug i hele virksomheden bliver CO2-neutralt, når vi er endeligt i mål.

Det betyder, at vores udledning bliver mindre og giver dermed en reduceret klimabelastning.

Men gør vi mere?

Ja! Vi arbejder på at få vores vognpark over på el-drift. Der installeres ladestandere samt en batteribank, som er med til at lagre den overskydende energi – genereret af bl.a. solcellerne og tagvindmøllerne.

Hvornår gør vi så det?

Vi er allerede i gang! Alt belysning er skiftet til LED for at reducere vores elforbrug. Vi er i gang med at hente tilbud og gør installationerne klar til at blive selvforsynende på energi. Og vores CEO, er helt sikkert ikke færdig med at tænke grøn omstilling ind i Nordhavn Power Solutions!

Målet er at blive CO2-neutral og første milepæl er ultimo 2022, hvor solceller og tagvindmøller er færdig monterede!

Hybrid park Nordhavn Power Solutions

Her er en 3D-tegning af, hvordan vores virksomhed kommer til at se ud.