ISO CERTIFICERING

Nordhavn Power Solutions A/S er ISO 9001 og ISO 14001 certificeret.

Motivationen for at opnå ISO-certificering skyldes stigende krav fra vores kunder og samarbejdspartnere samt vores ønske om at udvikle virksomheden.

Ved at være ISO-certificeret sikrer vi, at vi overholder standardkravene og samtidig skaber en mere effektiv struktur i vores arbejdsprocesser.

ISO 9001 ISO 14001

Vores fokuspunkter på ISO 9001 og ISO 14001, i forhold til vores værdigrundlag er:

  • Vi arbejder ud fra et livscyklusperspektiv, hvor fokus er på bl.a. renovering og salg af brugte delkomponenter for at beskytte miljøet.

  • Vi bestræber os på at forebygge forurening af luft, jord og vand ved at reducere mængden af spild, miljømæssig forsvarlig håndtering af affald, implementere miljøvenlige teknologier og produkter samt have øje for genbrug af materialer og produkter.

  • Vi har fokus på vores interessenter og deres behov. Vi prioriterer derfor en åben dialog med vores kunder, om deres behov og forventninger til os – disse oplysninger bliver løbende bearbejdet og brugt aktivt i virksomheden.

  • Vi integrerer organisationen ved aktiv ledelse og inddragelse af medarbejderne, og ved at opstille klare mål og stille de nødvendige rammer og ressourcer til rådighed.

  • Vi stiller de samme krav til vores leverandørers produkter og ydelser, som vi gør til vores egne.

  • Gennem en målrettet udvikling af den enkelte medarbejders personlige og faglige kompetencer skaber vi kvalitetsbevidste og nytænkende medarbejdere, som aktivt medvirker til at fremme og udvikle en kvalitets- og miljøorienteret virksomhedskultur.

ISO 9001
Et unikt værktøj Nordhavn Power Solutions har implementeret, som støtte til at udvikle virksomheden, produkter og services.

Vi dokumenterer alle processer og afvigelser.

Anvendes som et værktøj, der sikrer flow og løbende dokumenterer ændringer i virksomheden.

ISO 14001
Vores miljøstandard er af stor betydning for vores samarbejde med kunder og leverandører, da dette sikrer, at vi lever op til alle miljømæssige krav og love.

Som kunde er du sikret, at Nordhavn Power Solutions A/S forstår og håndterer ”fodaftrykket” for at beskytte miljøet, forebygge forurening og forbedre miljøindsatsen.

Certifikat – ISO 9001

ISO 9001

Certifikat – ISO 14001

ISO 14001

Har du spørgsmål til
vores løsninger og udstyr?

Lad os hjælpe dig med den rigtige løsning!

GÅ IKKE GLIP AF NOGET

Vær den første til at modtage sidste nyt fra Nordhavn Power Solutions A/S

Vi spammer ikke - vi sender ca. 4 mails om året!
Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.