ISO CERTIFICERING

Nordhavn A/S er ISO 9001 og ISO 14001 certificeret.

Motivationen for at være ISO certificeret, ligger i at vi oplever stigende krav fra vores kunder og samarbejdspartnere, samt et ønske om at udvikle virksomheden.

Med ISO-certificering, sikrer vi at kravene i forhold til standarder følges, og de bidrager samtidig med, at vi i virksomheden, har fået en endnu bedre struktur på vores arbejde.

ISO 9001 ISO 14001

Vores fokuspunkter på ISO 9001 og ISO 14001, i forhold til vores værdigrundlag er:

  • Vi arbejder ud fra et livscyklusperspektiv, med fokus på at beskytte miljøet.

  • Vi bestræber os på at forebygge forurening af luft, jord og vand ved at reducere mængden af spild, miljømæssig forsvarlig håndtering af affald, implementere miljøvenlige teknologier og produkter samt have øje for genbrug af materialer og produkter.

  • Vi har fokus på vores interessenter og deres behov. Vi prioriterer derfor en åben dialog med vores kunder, om deres behov og forventninger til os – disse oplysninger bliver løbende bearbejdet og brugt aktivt i virksomheden.

  • Vi integrerer organisationen ved aktiv ledelse og inddragelse af medarbejderne, og ved at opstille klare mål og stille de nødvendige rammer og ressourcer til rådighed.

  • Vi stiller de samme krav til vores leverandørers produkter og ydelser, som vi gør til vores egne.

  • Gennem en målrettet udvikling af den enkelte medarbejders personlige og faglige kompetencer skaber vi kvalitetsbevidste og nytænkende medarbejdere, som aktivt medvirker til at fremme og udvikle en kvalitets- og miljøorienteret virksomhedskultur.

ISO 9001
Et unikt værktøj Nordhavn har implementeret, som støtte til at udvikle virksomheden, produkter og services.

Vi dokumenterer alle processer og afvigelser.

Anvendes som et værktøj, der sikrer flow og løbende dokumentere ændringer i virksomheden.

ISO 14001
Vores miljøstandard er af stor betydning for vores samarbejde med kunder og leverandører, da dette sikrer at vi lever op til alle miljømæssige krav og love.

Som kunde er du sikret at Nordhavn A/S forstår og håndtere ”fodaftrykket” for at beskytte miljøet, forebygge forurening og forbedre miljøindsatsen.

ISO 9001
Et unikt værktøj Nordhavn har implementeret, som støtte til at udvikle virksomheden, produkter og services.

Vi dokumenterer alle processer og afvigelser.

Anvendes som et værktøj, der sikrer flow og løbende dokumentere ændringer i virksomheden.

ISO 14001
Vores miljøstandard er af stor betydning for vores samarbejde med kunder og leverandører, da dette sikrer at vi lever op til alle miljømæssige krav og love.

Som kunde er du sikret at Nordhavn A/S forstår og håndtere ”fodaftrykket” for at beskytte miljøet, forebygge forurening og forbedre miljøindsatsen.

Certifikat – ISO 9001

ISO 9001

Certifikat – ISO 14001

ISO 14001

Har du spørgsmål til
vores løsninger og udstyr?

Lad os hjælpe dig med den rigtige løsning!

+45 70 21 34 00
sales@nordhavn.dk
Ring mig op