NORDHAVN POWER SOLUTIONS UDVIKLER NY UNIK KLASSEGODKENDT MOTORPAKKE

Nordhavn Power Solutions A/S i Randers har udviklet en samlet DNV/GL-klasset dieselelektrisk motorpakke, der opfylder IMO’s Tier III krav. Motor- og katalysatorpakken er udviklet i forbindelse med et konkret nybygningsprojekt, der i specifikationen har krævet, at skibet også skal kunne operere i Canada.

USA og Canada er i øjeblikket de eneste nationer, som har indført NECA-zoner (NOx Emission Control Areas) i deres kystnære farvande. Der vil sige krav om NOx-reduktioner (kvælstofoxid) i henhold til Tier III, hvilket svarer til en reduktion på 80 procent NOx i skibets udstødningsgas sammenlignet med Tier I.

– Det specielle ved det her projekt er, at vi har udviklet en samlet klassegodkendt Tier III-kompatibel pakke. Det vil sige, at vi fremadrettet også kan tilbyde pakken til andre nybygningsprojekter, hvilket gør, at rederen undgår at skulle have den konkrete nybygning gennem processen med en specifik godkendelse i forhold til Tier III.

Der er i projektet anvendt 4 x Cummins QSK38 TIER II motorer for at opnå samlet effekt på 4000 KWe. Katalysatordelen er fra GESAB. Der har i processen været tale om et meget tæt samarbejde med Granly/ Cummins, hvilket har givet os adgang til en række meget specifikke data om enkeltdele i motoren, som vi har skullet bruge i godkendelsesprocessen af det samlede system.

– Den slags oplysninger stilles normalt ikke til rådighed af en motorproducent over for en reder eller et værft. Alene af den grund ville det være en meget krævende opgave at skulle have enkelte specifikke Tier III systemer godkendt, hvis der ikke fra starten er tale om en Tier III-godkendt motor. Noget, som endnu ikke er en hyldevare på firetaktsområdet.

Nordhavn Power Solutions kan allerede levere Tier III motorløsninger fra Scania på 13- og 16-liters versioner, som går op til maksimalt 736 kW. Her er der dog tale om motorer med fastmonteret efter-behandlingskatalysatorsystem på udstødningsdelen i en færdigsamlet klassegodkendt modulær pakke fra Scania.

HVORDAN SER DEN NYE TIER III MOTOR UD?

scania tier 3 Nordhavn Power Solutions A/S

Har du spørgsmål til
vores løsninger og udstyr?

Lad os hjælpe dig med den rigtige løsning!